Facebookgrupp

Vi har startat en facebookgrupp för alla medlemmar där vi också kommer att lägga ut information till medlemmar och där man kan skriva om saker som rör klubben. Gruppen är sluten och vill du bli insläppt får du leta upp gruppen ” Ädelkatten” på FB och be om att bli insläppt så lägger Anette, Vera eller Åsa som är huvudansvariga för gruppen, till dig.