MedlemsinfoVill du bli medlem i Ädelkatten?Betala då in medlemsavgiften (se nedan) och ange dina uppgifter;
Namn, adress, telefonnummer, stamnamn, email, hemsida.

I medlemsavgiften ingår prenumeration av SVERAKs tidning "Våra Katter" 6 nr/år.


Info för medlemmar

Vill du vara med på vår mailinglista för medlemmar?

Maila då till Stellan Spetz spetz.stellan@gmail.com

Som medlem i ÄK har du möjlighet att skicka dina utställningsanmälningar via email till utställningssekreteraren. För att kunna göra detta, måste en fullmakt du skrivit under
skickas till utställningssekreteraren först. Här kan du ladda ner fullmakten.
Fyll i och skicka till Anette Holländare - Klorvägen 6A - 445 33 Bohus .


 
Ädelkattens postgiro 23 00 75 -4
Ädelkattens bankgiro 414-6676
Ädelkattens SWISH 123 511 67 93

Medlemsavgifter 2024
Huvudmedlem 400:-
Familjemedlem 100:-
Klubbsupporter 150:-
Kattungemedlemskap första året 200:-

Familjemedlem kan den vara som är skriven på samma adress som en huvudmedlem i föreningen.
Att avgiften skiljer sig åt beror på att hushållet får 1 nummer av Våra Katter.
Kom ihåg att skriva avsändare så att kassören kan se vem som har betalt.

  Vid tecknande av kattungemedlemskap kontakta kassören

Har du frågor kring medlemsavgiften kontakta kassör Stellan Spetz på spetz.stellan@gmail.com

Föreningen är genom SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund)
ansluten till FIFe (Fédération International Féline d´Europe).