Tävlande i färg

Tävlande i grupp

Tung och mediumtyp

Orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar


Är du medlem i Ädelkatten och vill stå med i uppfödarregistret ?
Du anmäler dig genom att skicka in ett email till web@adelkatten.se med uppgifter om:
Stamnamn - Ditt namn - Adress - Telefon - Email - Hemsida


All information om SVERAKs regler och blanketter samt nyttig information om uppfödning finns här:

http://www.sverak.se/klubbmedlem/uppfodning/


Utbildningar för uppfödare och kattägare
https://www.sverak.se/for-medlemmar/utbildning/Här är länken till sidan på JBV hemsida där information om §16 ligger.

Där finns även blanketter för att söka tillstånd hos länstyrelsen för sin uppfödning.


 Länk till själva §16 i djurskyddsförordningen