Årets utställning
 
 

Våra framtida utställningar

Inbjudan till vår egen utställning 7-8 december 2024 i Västra Frölunda.


IC/IP – Ny regel från och med 1 juli 2024

För att erhålla titel Internationell Champion respektive Internationell Premier krävs 4 CACIB i klass 7 respektive CAPIB i klass 8 från minst 3 olika domare.

Det tidigare kravet att certifikaten ska vara från minst 2 länder upphör.

Från och med 2024-07-01 gäller följande gör att erhålla titel Internationell Champion respektive Internationell Premier:

  • 3 CACIB/CAPIB från 3 olika domare i minst 2 olika länder erhållna senast 2024-06-30.
  • 4 CACIB/CAPIB från 3 olika domare oavsett när (före eller efter 2024-07-01) eller var (i vilket land)

Det innebär att de katter som har erhållit 4 certifikat i klass 7 eller 8 före 1/7 erhåller titel genom att utställare via sin klubb rapporterar in tagen titel genom att uppvisa 4 certifikat i klass 7 eller 8 från minst 3 olika domare.

Klubb anmäler tagen titel på samma vis som medlems titel tagen i utlandet (med undantaget att titel i detta fall inte är tagen på utställning utan erhållen i enlighet med ny regel).

Hälsningar Styrelsen Föreningen Ädelkatten